پسرا سه جا از دخترا کم میارن…

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

پسرا سه جا از دخترا کم میارن…

29

دختره بهم پی ام داده، چه جوری میشه تو واتساپ گروه درست کرد؟ منم بهش گفتم خیلی سخته، اول باید از شهرداری مجوز بگیری بعد بری بانک فیش واریز کنی و…. . . هیچی دیگه، نیم ساعت پیش بهم زنگ زده میگه شهرداری آشنا داری کارمو راه بندازن؟ الهم اشفع کل مریض…
*

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺭﻭﺵ ﻏﻮﻟﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻨﻢ: . ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ! ﻏﻮﻟﻪ o-O : ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﯾﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﮑﻦ ! . . ﺩﺧﺘﺮﻩ : پس ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻞ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ ! ﻏﻮﻟﻪ میگه ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻟﺘو ﺑﮕﻮ

*

گشت یه خانومیو بدون مانتو گرفته سوار ون کردن 😐 شاهدا میگفتن : دختره میخواست یه چیزی بگه نمی ذاشتن 😐 آخر سر که ون راه افتاده رو شیشه ون نوشته . . . من پسرم . . .

*

پسرا سه جا از دخترا کم میارن . . . . . . . – ۱ نمره گرفتن از استاد – ۲ لایک گرفتن تو فیس بوک – ۳ تاکسی گرفتن تو خیابون.

*

از خدا پرسیدند:چه انگیزه ای از آفریدن پسرا داشتی؟ خدا نگاهی به جبرئیل کردو گفت: . . . . . . . .. . . مگه نگفتم با خاک های اضافی مسخره بازی در نیارین :))))ارسال نظر