آرشيو 2014 آگوست

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻩ…(طنز)

2

من که بچه بودم بیشتر از اینکه از گم شدن بترسم از پیدا شدن
می ترسیدم !!!
وقتی پیدا می کردنم ، یعنی جوری میزدنم جوری میزدنم که دوباره میرفتم گم میشدم
راه خونمونم گم میکردم اصلن اصن ولش کن بغض راه گلومو بسته ..

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ!

مورد داشتیم دختره بدون آرایش رفته پلیس+۱۰ برا تمدید گواهینامه‌ش، گرفتن بردنش سربازی.

ادامه مطلب

مورد داشتیم…(طنز)

1

مورد داشتیم یارو سه سال پای دختره نشسته
آخرش فهمیده طرف پسره …:))

…………………………………………………

این آقایون محترم همچین میگن دخترای امروزی آشپزی بلد نیستن
خونه داری بلد نیستن که یکی ندونه انگار خودشون مثل مردای قدیم
میرن از صبح کار میکنن تا بوق سگ
بابا شماها رو که باید با بیل ساعت ۱۲ ظهر از زیر پتو بیرون آورد.

ادامه مطلب